Venteliste på Steinerskolen

Asker og Bærums Budstikke Sidsel Hvaalsidsel.hvaal@budstikka.no

Snudd trend. Etter flere tunge rekrutteringsår, skal Steinerskolen i Asker ta i mot 26 førsteklassinger i 2019.

En av dem, er Mille Kinnerød (5) fra Nesbru. Hun har noen måneder igjen i Steinerbarnehagen Regnbuen, men vet litt om hva hun har i vente når sommerferien er over.

– Spise kake, sier hun til faren, Sindre Kinnerød (43).

– Ja, første skoledag skal vi spise kake. Men etter det, da? Hva skal du gjøre på skolen?

– Leke, svarer Mille.

Det er ikke feil, det.

– De får lov til å være barn. Det er ekstremt verdifullt for meg, sier pappa Sindre Kinnerød (43).

Hans inntrykk er at barn i den offentlige skolen utsettes for et unødvendig mas og jag.

– De skal gjennom akkurat det samme, men Steinerskolen har en annen tilnærming til å lære. Det burde vært kø på alle klassetrinnene, mener han.

Tvert i mot har Steinerskolen i flere år slitt med å rekruttere nye elever. Daglig leder på Steinerskolen i Asker, Johannes Sandstrøm, konstaterer derfor nå med glede at høstens førsteklasse er mer enn fulltegnet.

– Utrolig! Jeg håper dette fortsetter.

Han kan ikke si sikkert hva oppturen skyldes, men han kan gjette. Skolen har satset på markedsføring gjennom sosiale medier. Sandstrøm tror også et førsteklasseår med langt mer lek enn i den offentlige skolen tiltaler endel foreldre.

– Timeundervisning har vi ikke overhodet før i andre klasse. Her hos oss ser første klasse annerledes ut.

Ingen pulter, ingen lekser

Inne hos første klasse på Steinerskolen i Asker har de 11 elevene hver sin stubbe med tova sitteunderlag, men der sitter ingen.

Førsteklasselærer Tiina Wiker megler mellom gutter som har bygget telt under en køyeseng. Andre tegner ved et langbord. Sentrum i klasserommet er en kjøkkenøy, hvor rundstykkene står til heving mens to av elevene moser avokado til guacamole.

– Hver torsdag baker vi. Og så er det frilek resten av dagen, sier lærer Wiker.

Lese, skrive og regne trenger ingen å gjøre i første klasse. Men hvis noen leker restaurant og trenger et skilt hvor det står «Stengt», kan de voksne oppmuntre barna til å tegne bokstavene selv.

Hjemmelekser? Ikke egentlig. Hvis man ser bort fra gåtene som barna kan få i oppgave å gruble på tre uker i strekk. «Kan du gjette, hva er dette? Ser ut som et lam, men har tenner som en ulv».

Svaret er «våren».

– Vi tar oss råd til dette året, sier lærer Tiina Wiker.

Livlig debatt 20 år senere

Det er over 20 år siden seksårin

gene ble tatt inn i skolen, og diskusjonen om dem har vært særlig livlig de siste årene. Ti års grunnskole istedenfor ni har ikke gjort elevene mer skoleflinke. Samtidig er leken gradvis vekkprioritert for de yngste.

Da Stoltenberg-utvalget i vinter presenterte sin rapport om hvorfor gutta i norsk skole henger etter, og hva som kan gjøres for å hjelpe dem, vurderte utvalget utsatt skolestart. Forslaget splittet ekspertutvalget, men den nye regjeringsplattformen åpner for at dette skal bli enklere.

Kan ha påvirket foreldre

Professor Emerita Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo tror ikke det er realistisk å se for seg noen retur til barnehagen for seksåringene, selv om hun opplever at «flere og flere» i dag stiller seg kritisk til deres plass i skolen.

– Debatten har gått. Det kan gjøre at noen foreldre har tenkt og sett seg om etter alternativer, sier Nielsen.

I Steinerskoleforbundet har daglig leder Anne Cathrine Bernhardsen fulgt ordskiftet, og ser en sammenheng til en jevnt over økt interesse for Steinerskolens førsteklassetilbud.

– Helt klart. Vi har sagt vår mening om reformen siden den ble innført, og nå ser vi at vi får aksept for at vi hadde rett, tolker Bernhardsen.

Steinerskolen i Bærum hadde et stort førsteklassekull på 25 i fjor, men antar å falle tilbake på normalen, rundt 15, i år.

Anne-Lise Bjerke, administrasjonsleder, tror økningen skyldtes et særlig stort årskull i Steinerbarnehagen.

BLIR FØRSTIS: Mille Kinnerød (5) fra Nesbru følger sine to søsken til Steinerskolen i Asker i høst. For pappa Sindre Kinnerød (43) er leken et trekkplaster. ALLE FOTO: EVA GROVEN FRILEK: Isabella (7) i svevet. Dagens program er baking og leking. Og det er det. guacamole: Helene Elise Fevolden får hjelp av Alva Melina (6) og Liam (6). Menyen er alltid vegetar.

Sidsel Hvaalsidsel.hvaal@budstikka.no