Finnmarken
Tor Sandø

- Puss opp veiene, oppretthold flyrutene og mer gods til sjøs

■ Næringslivet med bønn til regjeringen: Vei, kyst og luftfart i sentrum da næringslivet kom med sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP).

■ Næringslivet med bønn til regjeringen: Vei, kyst og luftfart i sentrum da næringslivet kom med sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). KIRKENES: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sliter med en betennelse i foten og kunne ikke dra på finnmarksbesøk denne gang, men statssekretærene Ingvild Ofte Arntsen og Ingelin Storesjø fra samme parti hadde tatt turen og var lydhøre. Først ville de høre hvilke innspill Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, Tromsø kommune og Sametinget hadde om NTP. Så var turen kommet til næringslivet. Og et samlet næringsliv hadde klar tale til Samferdselsdepartementet: - Det trengs forbedringer. Vei, fly og båt - Nå når Finland er blitt rødt finnes det én eneste vei ut av fylket. Vi har mye vei her nord og da er det viktig at disse holdes i orden og pusses opp, sa Kimek-direktør Greger Mannsverk. Han mener ikke vi gjør de riktige tingene her nord. - Hva er poenget med at både Alta og Hammerfest skal ha sykehus. Er det ikke rettere å ruste opp veien slik at reiseveien blir mindre enn en time? Alle kan ikke ha direktefly til Oslo eller Tromsø. Alle kan ikke ha et kvarter til nærmeste flyplass, men vi er i en situasjon hvor de som kjemper imot en flyplass nærmest er politisk død i løpet av et kvarter. Vi kan ikke gjøre alt. Vi må snakke mer om hvordan vi styrer fylket vårt. Slik det er nå er det alle mot alle. Han hadde også en klar melding til Avinor. - Vi er i en situasjon hvor det koster nesten like mye å parkere på Kirkenes lufthavn som det koster å ta flyet derfra. De må oppfordre folk til å bruke stamflyplassene, ikke å stikke kjepper i hjulene for dem. Til sist snakket Mannsverk også om båt og hurtigruta som godsfraktbåt langs hele kysten. - Tidligere har mye av det godset vi har fått, blitt fraktet med hurtigruta. Slik er det ikke lenger. Hvis vi etterlyser godset vårt, så får vi vite at det er kastet av i Hammerfest, rett og slett fordi det ikke er mer gods å frakte i Øst-Finnmark. Dere må subsidiere sjøtransport. Det er viktig med passasjerene for å mate reiselivet og hurtigruta er blitt mer og mer cruisebåt, men vi er mange som trenger godset fraktet rundt omkring også, sier Mannsverk som oppfordret Samferdselsdepartementet og Norge om å legge bort planene til Nord-Norge-banen. Enklere Konsernsjef Frode Nilsen i Leonard Nilsen og Sønner sa at departementet må tenke enklere framover. - Slik det er i dag er det en kjensgjerning at Nord-Norge får en veldig liten andel av samferdselsbudsjettet. Samtidig står vi for det meste av verdiskapningen, med både fiskeri, oppdrett, prosessindustri og bergverk. I motsetning til Mannsverk, er Nilsen tilhenger av Nord-Norge-banen. - Det som det også bør gjøres noe med er anbudene som legges ut. De blitt så store at det omtrent bare er store utenlandske entrepenører som kan regne på dem. Jeg tror det bare er ett å gjøre, nemlig å dele kontraktene i mindre deler. Slik det er nå blir det mindre vei og bane for pengene, sier Nilsen. Reiselivet Mona Jakobsen Saab i Big Fish Adventure i Hasvik på Sørøya snakket om øye som havfiskemekka. - Det er full krise i reiselivet på grunn av koronasituasjonen. Hva har samferdsel med reiselivet å gjøre? Jo, det er grunnleggende viktig for å hente inn turistene og opprettholde samfunn i grisgrendte strøk. Vi må øke veistandarden og kapasiteten på fergene og vi må ikke minst gjøre noe med rutetilbud og flypriser. Denne uka bruker jeg blant annet tre dager på ett møte i Oslo og må ut med 8000 kroner. Det er galskap. Jeg tror også det er helt grunnleggende at småflyplassene opprettholdes. De er blodårene i lokalsamfunnene. Skal vi ha folk boende i distriktene må de bevares og utvikles, sa Jakobsen Saab. Regionleder Jan Børre Johansen i Lerøy Aurora snakket varmt om sjømatproduksjonen og frakten til markedene. - Kvaliteten er så god at den fortjener å bli servert fersk. Derfor må den på bil raskt. Dermed må det gjøres noe med veiene. Jeg mener at verdiskapning er bedre enn miljøfokus i denne debatten, sa Johansen. Veiforsinkelser Stein Windfeldt i Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) la i møtet med Samferdselsdepartement fram en rapport om «Forsinkelser på vei i Nord-Norge». - Det er noe som heter at ingen har det så travelt som en død fisk. Og at hvis vi først skal telle hoder, må vi også telle fiskehoder, sa Windfeldt. Rapporten viser at det i 2019 var 12 800 timer med forsinkelser på transport av sjømat. - Dette gjelder på eksport ut av landet og kun det som gjelder mens bilene er på norskside av grensen. Hver transport ga rundt 25 minutter forsinkelse. Dette er forsinkelser kostnadsberegnet til mellom tolv og 20 millioner kroner, 420 til 690 millioner over en periode på 40 år. Dette gir en negativ samfunnsnytte på 109 millioner kroner og viser hvor viktig det er å sikre stedene der transporten foregår, nemlig på veiene, sa Windfeldt. Statssekretær Storesjø i Samferdselsdepartementet sa at ærlighet, klar tale og gode forslag var det de tok med seg til det videre NTP-arbeidet. - Vi har fått god innsikt i hvor viktig infrastrukturen er i nord og skal jobbe videre både med kysten, veien og luftfarten. Når det gjelder det siste så er det mulig at koronaen har gjort at vi vil reise mindre. Vi skal holde tettdialog med flyselskapene og lytte til de innspillene vi får, sa Storesjø. - Da koronaen kom så bevilget vi penger til flyrutekjøp. Vi har sett de bekymringene som er kommet fra flere kommuner i nord om Widerøe og rutetilbudet og vi deler bekymringen. Vi ser kontinuerlig og fortløpende på fotrutetilbudet og vil holde tett dialog med selskapet og vil vurdere utvikling, sier statssekretær Ingvild Ofte Arntsen. Vi kan ikke gjøre alt. Vi må snakke mer om hvordan vi "styrer fylket vårt. Slik det er nå r det alle mot alle. GREGER MANNSVERK,Kimek-direktør Det må gjøres noe med veiene. Jeg mener at "verdiskapning er bedre enn miljøfokus i denne debatten. JAN BØRRE JOHANSEN, regionleder i Lerøy Aurora

BILLEDTEKST: MOTTOK RAPPORT: Statssekretærene Ingvild Ofte Arntsen (KrF) og Ingelin Storesjø (KrF) i Samferdselsdepartementet får rapporten om Forsinkelser på vei av Stein Windfeldt. ALLE

BILLEDTEKST: RUST OPP: - Nå når Finland er blitt rødt finnes det én eneste vei ut av fylket. Vi har mye vei her nord og da er det viktig at disse holdes i orden og pusses opp, sa Kimek-direktør Greger Mannsverk.

BILLEDTEKST: NÆRINGSLIVET: Noe av næringslivet samlet i Kimek-kantinen for innspill til NTP.

BILLEDTEKST: LITEN ANDEL: Frode Nilsen i Leonard Nilsen og Sønner mener Nord-Norge får en for liten andel av Samferdselsdepartementets budsjett.

BILLEDTEKST: REISELIV: Mona Jakobsen Saab i Big Fish Adventure snakket om et reiseliv som ligger med brukket nakke på grunn av koronakrisen.

BILLEDTEKST: LYDHØR: Statssekretær Ingelin Storesjø (KrF) i Samferdselsdepartementet var lydhør og noterte innspill om NTP.

BILLEDTEKST: NTP: Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen (KrF) var i Kirkenes for å få innspill til NTP.

BILLEDTEKST: LEDET: Regiondirekttør Målfrid Baik i NHO ledet møtet mellom næringsliv og Samferdselsdepartementet.

BILLEDTEKST: RAPPORT: Stein Windfeldt i Entrepenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) la fram en rapport om hva forsinkelsene på vei i Nord-Norge koster.

BILLEDTEKST: SJØMAT: Regionleder Jan Børre Johansen i Lerøy Aurora snakket om sjømatproduksjon og frakt.

TOR SANDØ