Nu skal der gang i oprensning af giften under Grindsted

TV SYD Kaj Højgaard

Det kræftfremkaldende stof vinylklorid skal stoppes - eller i hvert fald begrænses - inden det løber ud i Grindsted Å. Det har politikerne i Region Syddanmark netop besluttet.

Kaj Højgaard

Forureningen fra Grindstedværket kom for alvor på den politiske dagsorden i januar 2018, da en ny undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet viste, at der hvert år siver 100 kilo kræftfremkaldende vinylklorid ud i Grindsted Å fra den afløbsledning, der gennem 80-90 år har transporteret mere eller mindre urenset spildevand fra Grindstedværket og ud i åen.

Siden har politikere fra alle Folketingets partier haft travlt med at forsikre borgerne i Grindsted om, at nu skal der ryddes op.

Senest har Folketinget bevilget 50 millioner kroner i 2019 og 2020 til indsatsen.

Knap 10 millioner kroner af de penge har regionsrådet netop besluttet at bruge på at bygge et rensningsanlæg, der skal reducere udstrømningen af vinylklorid og andre sundhedsskadelige stoffer.

Der siver hvert år 235 kilo vinylklorid via grundvand ud i åen over en strækning på flere kilometer, men rensningsanlægget placeres det sted, hvor udsivningen er mest koncentreret.

Anlægget etableres i år og sættes i drift i 2020. Og det er faktisk første gang i en menneskealder, at der aktivt fjernes forurening fra Grindsted by - de øvrige tiltag indtil nu har været overvågning og indpakning af forurenende stoffer.

Udover rensningsanlægget vil regionen også bruge penge på at undersøge den gamle losseplads udenfor byen - her har Grindstedværket deponeret flydende affald lige som i Kærgård Klitplantage. Giften fra den gamle losseplads er på vej via grundvandet mod Grindsted Å og vil nu blive undersøgt nærmere.

Regionen anslår, at en bortgravning af depotet på den gamle losseplads vil koste op imod 30 millioner kroner.

Endelig ønsker regionen at bruge penge på at speede rensningen af grundvandet under gruberne i Kærgård Klitplantage op. Her kører i dag et forsøgsanlæg med gode resultater. Og med penge fra staten vil politikerne nu tage hul på en fuldskala-oprensning.

En total rensning af grundvandet under gruberne i klitplantagen vil koste knap 100 millioner og vil mindst tage 5-6 år.

I dag siver der 800 kilo vinylklorid ud i havet ved Kærgård - og forureningfen har afstedkommet det længste og mest omfttande badeforbud i Danmarkshistorien. på en strækning på 1,4 kilometer har der været forbud mod badning i mere end 50 år.

Giftdepotet i den nordlige ende af Grindsted - Banegravsdepotet - får foreløbigt lov til at blive liggende. Det vil koste 110 millioner kroner at grave bort - og det er der ikke penge til i denne omgang.

Bevillingen fra staten udgør 30 millioner kroner i år og 20 millioner næste år.

Tema Forureningen i Grindsted

Kaj Højgaard