Radio Diablo

Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for PFAS

Dato: Fredag 29. Oct. 2021

Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for PFAS

Svendborgs drikkevand holder sig under grænserne for de såkaldte perflourerede stoffer, også kaldet PFAS, viser nye målinger. PFAS vækker for tiden bekymring over hele landet og i sommer måtte forsyningssselskabet Vand & Affald i Svendborg lukke en af Sørupværkets vandboringer efter fund af for meget PFAS. I juni skærpede Miljøstyrelsen nemlig grænseværdien for stofferne og det førte til, at den pågældende boring pludselig havde et for højt niveau af PFAS. Efterfølgende er Sørupværkets øvrige boringer blevet undersøgt med metoder, der kan måle indhold ned til de nye grænseværdier og ingen af boringerne overskrider den nye grænseværdi. Desuden har Vand & Affald analyseret drikkevandet efter de nye grænseværdier og resultatet viser, at drikkevandet ikke overskrider grænserne for PFAS. Stofferne findes dog i meget små mængder i drikkevandet fra Sørupværket, mens der ikke er fundet PFAS i drikkevandet fra Vand & Affalds øvrige vandværker.

Tilbage * Del