Udvalgsformand er klar til at hjælpe ærøboer med ustabil vandforsyning

Radio Diablo

Dato: Fredag 23. Oct. 2020

Udvalgsformand er klar til at hjælpe ærøboer med ustabil vandforsyning

Formand for Ærø Kommunes teknik-, miljø- og havneudvalg, Lennart Mogensen, er klar til at hjælpe de borgere på øen, der på grund af de senere års tørke har problemer med vandforsyningen fra egen brønd. Fyns Amts Avis har fortalt om flere lodsejere i Lebymark, der har udsigt til at vente flere år på at komme på offentlig vandforsyning fra Søby Vand, fordi vandværket ikke umiddelbart har økonomi til at etablere en vandledning til området. Flere af borgerne appellerer derfor til Ærø Kommune om økonomisk hjælp. Til avisen siger kommunens teknik- og miljødirektør, at det ikke er kommunens ansvar at skaffe drikkevand til borgerne, men den ansvarlige udvalgsformand mener alligevel, at kommunen bør træde til og hjælpe. I årets budgetforlig er der rent faktisk også afsat 600.000 kroner til at sikre vandforsyning til ejendomme uden tilslutning og hvis ikke det rækker, er Lennart Mogensen sikker på, at politikerne vil finde flere penge, siger han til avisen.

Tilbage * Del